AlatKonjic

Firma je osnovana 1952. godine. Raspolaze sa 3000 m2 proizvodnog, 650 m2 kancelarijskog te 4347 m2 zemljisne povrsine. Nalazi se na magistralnom putu Sarajevo -Mostar, 60 km juzno od Sarajeva. Posjeduje 50 masina i uredjaja univerzalnog tipa.Trenutno ima 45 uposlenih radnika.

Više

Usluge

U okviru preduzeća ALAT d.o.o. Konjic zastupljene su različite tehnologije obrade metala.

01

Otsjecanje materijala

Otsjecanje materijala na tračnoj pili prečnika do 400 mm, zatim čeličnih ploča kako na tračnoj pili tako i rezanje plamenom.

02

Glodanje (frezovanje)

Glodanje (frezovanje) na univerzalnim glodalicama do 500 x 600 x 1000 mm i CNC glodalici (3 ose) sa dimenzijama do 800 x 550 x 550 mm.

03

Brušenje

Brušenje na brusilicama za spoljno i unutrašnje brušenje, horizontalno brušenje bez šiljaka (centrales), horizontalno brušenje bez šiljaka (centrales).

04

Koordinatno bušenje

Preduzeće posjeduje i dvije koordinatne bušilice i jednu koordinatnu brusilicu marke HAUSER sa radnim stolovima 800 x 700 mm i dubinom brušenja do 140 mm.

05

Obrada odnošenjem

Obrada odnošenjem vrši se na elektroerozionim mašinama (EDM) i to sa potapanjem, sa sa potapanjem i planetarnim kretanjem pomoću elektroda od bakra i grafita. Elektroeroziono rezanje žicom dimenzija do 500 x 350 mm.

06

Termička obrada

Kaljenje i napuštanje alatnih čelika, čelika za poboljšanje. Cementacija dijelova prečnika do 150 mm i dužine do 400 mm. Kaljenje kroz rupu.

902 k Artikala
983 k Klijenata
45 Radnika
100% Projekata

Certifikati

img img
Certifikat ISO 9001:2008 (BAS EN ISO 9001:2009)

Certifikat za sistem upravljanja prema ISO 9001:2008 (BAS EN ISO 9001:2009). Certifikacija je reilizovana u skladu sa TIC-procedurama za auditiranje i certificiranje i promet je redovnih nadzornih audita.

img img
LCR Busines inteligence sytem

Certificate of superior financial performance 2016 - 2017

Proizvodi

Specijalni alat za obradu metala plastičnom deformacijom. Standardni alati. Alati za brizganje plastike. Pribori za alatne mašine. Izrada elemenata na ekscentar i hidraulicnim presama kao i površinsku zaštitu radimo u koperaciji sa firmama u neposrednom susjedstvu.

Naši Partneri i Klijenti